Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Cải cách hành chính

xã Khôi Kỳ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án 06 định danh, xác thực điện tử và các dịch vụ công trực tuyến

10-08-2022

xã Khôi Kỳ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án 06 định danh, xác thực điện tử và các dịch vụ công trực tuyến

Ngày 29/7/2022 UBND xã Khôi Kỳ xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện "Cải cách hành chính" xã Khôi Kỳ giai đoạn 2022-2025

01-08-2022

Ngày 29/7/2022 UBND xã Khôi Kỳ xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện "Cải cách hành chính" xã Khôi Kỳ giai đoạn 2022-2025

UBND xã Khôi Kỳ triển khai kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022

01-08-2022

thực hiện kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 04/7/2022 của UBND huyện Đại Từ về kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022 để tiếp tục cải thiện, nâng cao Chỉ số (PAPI) UBND xã Khôi Kỳ xây dựng và triển khai kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 357517