Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 267 Quyết định công khai thực hiện dự toán Ngân sách xã Khôi Kỳ Quý 1 năm 2022 18/04/2022 Nguyễn Văn Đoàn
2 195 Quyết định công khai kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 18/03/2022 Nguyễn Văn Đoàn
3 37 Quyết định công khai quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách năm 2021 17/01/2022 Nguyễn Văn Đoàn
4 15 Quyết định công bố công khai dự toán Ngân sách xã Khôi Kỳ năm 2022 07/01/2022 Nguyễn Văn Đoàn
5 367 Quyết định công khai vốn đầu tư năm 2021 14/12/2021 Nguyễn Văn Đoàn
6 257 Quyết định công khai thực hiện dự toán Ngân sách xã Khôi Kỳ 9 tháng năm 2021 06/10/2021 Nguyễn Văn Đoàn
7 210 Quyết định công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 17/08/2021 Nguyễn Văn Đoàn
8 202 Quyết định công khai quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2020 đã được HĐND xã phê duyệt 09/08/2021 Nguyễn Văn Đoàn
9 179 Quyết định công khai thực hiện dự toán Ngân sách xã Khôi Kỳ 6 tháng năm 2021 16/07/2021 Nguyễn Văn Đoàn
10 71 Quyết định công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý vốn đầu tư đối với XDCB thuộc nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 06/04/2021 Nguyễn Văn Đoàn
11 34 Quyết định công khai quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách năm 2020 26/02/2021 Nguyễn Văn Đoàn
12 28a Quyết định công khai cốn đầu tư năm 2021 06/02/2021 Nguyễn Văn Đoàn
13 04 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách xã Khôi Kỳ năm 2021 06/01/2021 Nguyễn Văn Đoàn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 357322