Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 24/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022 28/06/2022 Ngô Kim Thịnh
2 823 Áp dụng một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-9 trên địa bàn xã Khôi Kỳ 26/11/2021 Nguyễn Văn Đoàn
3 819 Thông báo niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều 2022 - 2025 22/11/2021 Lê Anh Tuấn
4 997 Áp dụng một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã 04/11/2021 Nguyễn Văn Đoàn
5 779 Tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã 29/10/2021 Nguyễn Văn Đoàn
6 695 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình gia đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn xã Khôi Kỳ 21/09/2021 Lê Anh Tuấn
7 614 Kế hoạch hướng dẫn bình xét danh hiệu "Gia đình văn hoá", "Khu dân cư văn hoá" Cơ quan đạt chuẩn văn hoá năm 2021 26/08/2021 Lê Anh Tuấn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 357405