Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Ngày 29/7/2022 UBND xã Khôi Kỳ xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện "Cải cách hành chính" xã Khôi Kỳ giai đoạn 2022-2025

01-08-2022 14:12

Ngày 29/7/2022 UBND xã Khôi Kỳ xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện "Cải cách hành chính" xã Khôi Kỳ giai đoạn 2022-2025

Hướng tới xây dựng nền hành chính cấp huyện, xã trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và tổ chức. Phấn đấu hàng năm cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số Cải cách hành chính của xã đến năm 2025; các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo của UBND xã về việc thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn xã Khôi Kỳ.

          Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chínhnhà nước, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách pháp luật.

        Nâng cao nhận thức của nhân dân về các nội dung Cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công của Chỉ số PAPI

 

T/h: Trương Loan
UBND xã Khôi Kỳ

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 357368