Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Giới Thiệu

xã Khôi Kỳ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án 06 định danh, xác thực điện tử và các dịch vụ công trực tuyến

10-08-2022

xã Khôi Kỳ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án 06 định danh, xác thực điện tử và các dịch vụ công trực tuyến

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 357440