Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Ngày 01 tháng 8 năm 2022 UBND xã Khôi Kỳ triển khai văn bản số 458/CV-UBND ngày 01/8/2022 về việc triển khai thông báo kết luận của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

02-08-2022 10:11

Ngày 01 tháng 8 năm 2022  UBND xã Khôi Kỳ triển khai văn bản số 458/CV-UBND ngày 01/8/2022 về việc triển khai thông báo kết luận của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã.

T/h: Trương Loan
UBND xã Khôi Kỳ

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 357473