Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

UBND xã Khôi Kỳ triển khai kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022

01-08-2022 14:12

thực hiện kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 04/7/2022 của UBND huyện Đại Từ về kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022  để tiếp tục cải thiện, nâng cao Chỉ số (PAPI) UBND xã Khôi Kỳ xây dựng và triển khai kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022 cụ thể:

T/h: Trương Loan
UBND xã Khôi Kỳ

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 357527