Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

xã Khôi Kỳ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án 06 định danh, xác thực điện tử và các dịch vụ...

xã Khôi Kỳ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án 06 định danh, xác thực điện tử và các dịch vụ công trực tuyến

Xã Khôi Kỳ triển khai tuyen truyền nội dung cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp...

Xã Khôi Kỳ triển khai tuyên truyền nội dung cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở"

Ngày 30 tháng 7 năm 2022 Trường Mầm non xã Khôi Kỳ triển khai công tác tuyển sinh trẻ vào trường...

Ngày 30 tháng 7 năm 2022 Trường Mầm non xã Khôi Kỳ triển khai công tác tuyển sinh trẻ vào trường Mầm non năm học 2022-2023

Toàn dân tích cực tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Toàn dân tích cực tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Hội Nghị Đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên và HĐND huyện Đại Từ Tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ...

Hội Nghị Đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên và HĐND huyện Đại Từ Tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV, Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XX

Tin hoạt động của xã

xã Khôi Kỳ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án 06 định danh, xác thực điện tử và các dịch vụ...

xã Khôi Kỳ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án 06 định danh, xác thực điện tử và các dịch vụ công trực tuyến

Xã Khôi Kỳ triển khai tuyen truyền nội dung cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp...

Xã Khôi Kỳ triển khai tuyên truyền nội dung cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở"

Ngày 30 tháng 7 năm 2022 Trường Mầm non xã Khôi Kỳ triển khai công tác tuyển sinh trẻ vào trường...

Ngày 30 tháng 7 năm 2022 Trường Mầm non xã Khôi Kỳ triển khai công tác tuyển sinh trẻ vào trường Mầm non năm học 2022-2023

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 357445